View Breeder info with price, owner cost and other information

I vårt oppdrett söker vi å levere flotte Leonbergervalper med et gemytt som passer familier med små og store barn. Vi stiller de störste krav til avlshundenes helse, og vi fokuserer spesielt på valpenes pregning den tiden de er hos oss. Vi har leveringsklare valper nå. Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Visit Web site


ENTER LETTERS BELOW TO VISIT WEB SITE